ROZWIJAMY SIĘ

W Płocku została powołana nowa sekcja
Towarzystwa Wiedzy Obronnej
Zapraszamy do zapoznania się z informacją w tej sprawie
na stronie > infoPłockTV

Żadne tragedie nie wyrządzają tak licznych, niewypowiedzianych cierpień ludzkości, jak ma to miejsce w wypadku konfliktów zbrojnych. To nie tylko pośrednie konsekwencje walki zbrojnej, na ogół bezsensownej, ale to przede wszystkim celowo zadawane cierpienia godzące w podstawowe prawa człowieka, w jego godność, życie i zdrowie. To koszmar i okrucieństwo wobec bezpośrednich i przypadkowych uczestników wojen zadawane mimo użycia coraz nowocześniejszych i ponoć precyzyjnych środków rażenia.

Śmierć i zniszczenie, cierpienie ludzi po utracie bliskich, stwarzanie nieludzkich warunków życia, narażanie na upodlenie drugiego człowieka, zabijanie syna jednej matki przez syna drugiej matki, pozbawianie dzieci prawa do radości z dzieciństwa i dorastania w pokoju – czy tak ma wyglądać nasza rzeczywistość?

Model rządów, uzależniony od siły i nieomylności jednego człowieka – Putina oraz przy społecznym przyzwoleniu rozwijającej się tyranii, zmierza powoli do szerzenia zagłady, okrutnych tortur, ludzkiego upokorzenia i upodlenia, represji na wszelkie odruchy sprzeciwu i niezadowolenia. A od tego niewiele brakuje do obozów koncentracyjnych, gett, głodu i niewolniczej pracy, które w przeszłości miały już wielokrotnie miejsce w wielu regionach świata.

Co sprawia, że ludzie stają się dla siebie tak okropni? Co sprawia, że wielkie narody, o wspaniałej kulturze i rozwiniętych gospodarkach godzą się na tyranów i ulegają ich narracji, stając się nie tylko ich bezwolnym, ale i świadomym narzędziem w czynieniu zła?

Towarzystwo Wiedzy Obronnej potępia agresję Rosji i Białorusi na wolność, niezależność i integralność wolnej Ukrainy. Wspieramy wszelkie kroki na rzecz ścigania sprawców tej zbrodni, wyrażając swój sprzeciw i oburzenie wobec łamania prawa do pokojowego współistnienia narodów, praw człowieka, praw obywatelskich i politycznych, a także humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych. Wspieramy działania naszych władz i całego społeczeństwa, które jak nigdy w przeszłości, tak i teraz, nie zawiodło, dając dowody swojej siły moralnej, humanitarnego zaangażowania i umiłowania wolnego i suwerennego bytu narodowego.

Towarzystwo Wiedzy Obronnej od ponad 100 lat, kształtując w społeczeństwie świadomość i podstawową wiedzę o bezpieczeństwie, promując ideę bezpieczeństwa kraju, powinności obywateli, obowiązków administracji i instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych w tym zakresie, a także nawiązując do tragicznych doświadczeń minionych wojen i konfliktów zbrojnych, nieustannie wskazuje na konieczność strategicznego myślenia i działania na rzecz zabezpieczenia wolnych od wszelkich zakłóceń warunków bytu i rozwoju narodowego. Tragiczne doświadczenia narodu ukraińskiego powinny być dla nas przestrogą, a zarazem stanowić wskazanie koniecznych działań i zabezpieczeń pozbawionych wrogich nam emocji i posunięć na arenie wewnętrznej i międzynarodowej.

Darmowy licznik odwiedzin

Najnowsze wydawnictwa TWO:

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Wdrożenie korespondencji elektronicznej
w podmiotach realizujących zadania obronne.

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza istotne zmiany w sposobie dokonywania doręczeń korespondencji. W odniesieniu do podmiotów publicznych począwszy od 5 lipca 2022 r. tradycyjna korespondencja rejestrowana zastąpiona zostanie poprzez system kwalifikowanych doręczeń elektronicznych. Planowana rewolucja niesie ze sobą wyzwania oraz nowe zadania dla podmiotów publicznych, związane z koniecznością włączenia się do systemu doręczeń elektronicznych (posiadania szczególnego adresu do doręczeń wpisanego do nowego rejestru publicznego – bazy e-adresów oraz obsługi doręczeń elektronicznych) oraz sprawnego wdrożenia publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.

Obejrzyj i przeczytaj:

O nas

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym, posiada osobowość prawną, ma charakter otwarty. Jej rodowód sięga 1919 roku, kiedy we wrześniu powstało Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, przemianowane później na Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Patronowali jej najwybitniejsi dowódcy i sztabowcy Wojska Polskiego z marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim na czele. Obecnie zrzesza żołnierzy zawodowych, rezerwy i w stanie spoczynku różnych stopni i specjalności, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej różnego szczebla, a także młodzież studiującą i uczącą się. Popularyzuje wiedzę związaną z obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

więcej

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej

PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR KITLER

prezes ZG TWO

dR

Mariusz Kamiński

WICEprezes ZG TWO

 

Drogi
do niepodległości

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005