TERRORYŚCI W SIECI
Media społecznościowe
w służbie propagandy ISIS

Sylwia Gliwa
Warszawa 2021

 

Od marca 2022 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 50 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „TERRORYŚCI W SIECI
Media społecznościowe w służbie propagandy ISIS”
oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

 

Redakcja:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – jak je rozumieć?

1.1. Definicje bezpieczeństwa publicznego w literaturze przedmiotu wybranych nauk

1.2. Rozumienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w polskim prawie oraz wybranych dokumentach strategicznych i raportach publikowanych przez rząd RP

1.3. Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

1.4. Wnioski

2. Media społecznościowe we współczesnej komunikacji politycznej i społecznej

2.1. Definicja, charakterystyka funkcjonowania i rodzaje mediów społecznościowych

2.2. Dezinformacja i propaganda w mediach społecznościowych

2.3. Znaczenie mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji politycznej i społecznej

2.4. Wpływ mediów społecznościowych na kreowanie opinii publicznej i nastrojów społecznych

2.5. Wnioski

3. Państwo Islamskie w mediach społecznościowych

3.1. Powstanie Państwa Islamskiego

3.2. Główne sposoby prezentacji treści propagandowych publikowanych przez Państwo Islamskie w mediach społecznościowych

3.3. Główne platformy mediów społecznościowych wykorzystywane przez ISIS

3.4. Strategia ISIS wykorzystania mediów społecznościowych

3.5. Wnioski

4. Rola materiałów audiowizualnych w działaniach propagandowych ISIS

4.1. Cykl filmów z udziałem Johna Cantlie

4.1.1. Lend Me Your Ears

4.1.2. Inside

4.1.3. John Cantlie Talks

4.2. Seria filmów “mtmujatweets. From the Islamic State”

4.3. Inside the Caliphate

4.4. Blood for blood

4.5. Seria filmów i nagrań audio z udziałem japońskiego dziennikarza Kenji’ego Goto

4.6. Flames of War

4.6.1 Fighting Has Just Begun

4.6.2. Until the Final Hour

4.7. Answer the Call

4.8. Greetings from the Land of the Caliphate

4.9. A Message Signed with Blood to the Nation  of the Cross

4.10. Grand Theft Auto: Salil al-Sawarem

4.11. A Defiant Attack Upon the Apostates In the Refinery

4.11.1. Część 1

4.11.2. Część 2

4.12. The Dark Rise of Banknotes and the Return of the Gold Dinar

4.13. The Rise of the Khilafah: Return of the Gold Dinar

4.14. And No Respite

4.15. A Message to America

4.16. Wykorzystywanie wizerunku dzieci do celów  propagandowych w analizowanych produkcjach filmowych

4.17. Wnioski z analizowanych produkcji filmowych

5.  Rola materiałów graficznych w działaniach propagandowych ISIS

5.1. Atak terrorystyczny na London Bridge (2019 r.)

5.2. FIFA World Cup 2018

5.3. Popkultura

5.4. Święta Bożego Narodzenia

5.5. Wybrane przykłady grafik propagandowych niepowiązane
z wydarzeniami polityczno-sportowymi

5.6. Wnioski z analizy grafik

6. Propaganda ISIS w mediach społecznościowych jako zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.1. Publikowanie materiałów propagandowych przez media społecznościowe a zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.1.1. Cele

6.1.2. Efekty

6.1.3. Skutki dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.2. Propaganda ISIS a wybrane przykłady zdarzeń w państwach europejskich

6.3. Wnioski

Zakończenie

Główne wnioski z badań

To tylko początek, czyli co zrobić z wynikami badań?

Rekomendacje nie tylko dla administracji i organizacji pozarządowych

Bibliografia

Spis rysunków, wykresów i tabel

Strategie cyberbezpieczeństwa
współczesnego świata

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Agnieszka BRZOSTEK

Warszawa 2021

 

Od lutego 2022 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 40 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego świata” oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk

dr Justyna Kurek

 

Redakcja naukowa:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako element polityki państwa 1.1. Definicja cyberprzestrzeni

1.2. Społeczeństwo informacyjne

1.3. Infrastruktura krytyczna państwa

1.4. Strategie cyberbezpieczeństwa – zagadnienia ogólne

2. Cyberbezpieczeństwo w systemie bezpieczeństwa

2.1. Cyberbezpieczeństwo w systemie bezpieczeństwanarodowego RP

2.2. Cyberbezpieczeństwo – obszar w systemie bezpieczeństwa narodowego

2.3. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako zadanie publiczne

2.4. Cyberterroryzm

2.5. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP

2.6. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022

2.7. Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP

2.8. Krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022

3. Strategie cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach

3.1. Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

3.2. Strategia cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki

3.2.1. Polityka rządu w zakresie cyberprzestrzeni do 2018 r.

3.2.2. Narodowa strategia cyberbezpieczeństwa w 2018 r.

3.3. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Kanady

3.3.1. Bezpieczeństwo cybernetyczne Kanady do 2018 r.

3.3.2. Strategia cyberbezpieczeństwa Kanady z 2018 r.

3.4. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Francji

3.4.1. Strategia cyberbezpieczeństwa z 2011 r.

3.4.2. Strategia cyberbezpieczeństwa Francji z 2015 r.

3.4.3. Polityka Francji w zakresie cyberbezpieczeństwa po 2015 r.

3.5. Strategia cyberbezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec

3.5.1. Pierwsza strategii cybernetyczna Niemiec z 2011 r.

3.5.2. Strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 2016 r.

3.5.3. Strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 2021 r.8

Zakończenie

Bibliografia

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005