Darmowy licznik odwiedzin

Obejrzyj i przeczytaj:

O nas

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym, posiada osobowość prawną, ma charakter otwarty. Jej rodowód sięga 1919 roku, kiedy we wrześniu powstało Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, przemianowane później na Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Patronowali jej najwybitniejsi dowódcy i sztabowcy Wojska Polskiego z marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim na czele. Obecnie zrzesza żołnierzy zawodowych, rezerwy i w stanie spoczynku różnych stopni i specjalności, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej różnego szczebla, a także młodzież studiującą i uczącą się. Popularyzuje wiedzę związaną z obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

więcej

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej

PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR KITLER

prezes ZG TWO

dR

Mariusz Kamiński

WICEprezes ZG TWO

 

DR

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI

WICEprezes ZG TWO

 

MGR

LECH MLECZKO

SEKRETARZ

PROF. DR HAB.

PAWEŁ SOROKA

SKARBNIK

Główna Komisja Rewizyjna

MGR MAREK KLASA

przewodniczący

 RYSZARD CHOMA

Wiceprzewodniczący

 

JAN ŻYŁOWSKI

sekretarz

Drogi
do niepodległości

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005