Strategia elementem polityki obronnej narzędzia przebudowy i rządzenia państwem

Materiały z warsztatów edukacyjnych
red. nauk. Paweł Soroka.

 

Cena książki wynosi 20 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

Spis treści

 

• Paweł Soroka – Wstęp

• Gustaw Mikielewicz – Współczesne narzędzia przebudowy i rządzenia państwem

• Waldemar Gajda – Instrumenty ekonomiczne strategii ochrony środowiska

• Kazimierz Fiedorowicz – Szybciej czy równomierniej? Dylemat wyboru rozwoju gospodarczego kraju

• Marek Głogowski – Przesłanki stosowania strategii i narzędzia zarządzania gospodarką państwa

• Ryszard Grabowiecki – Jak i czym stymulować rozwój kraju?

• Tadeusz Leszczyński – Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem państwa (Narzędzia realizacji polityki bezpieczeństwa)

• Krzysztof M. Zaczek Zaczyński – Przeciwdziałanie zagrożeniom kryzysowym

• Marcin Krzywicki – System penitencjarny w aspekcie funkcjonowania państwa

• Tadeusz Mrzygłód – Czy nauka ekonomii daje podstawy do efektywnego zarządzania państwem?

• Andrzej Straszak – Informatyczne i systemiczne imperatywy rządzenia państwem w XXI wieku. Polska w latach 2010–2030

• Stanisław Piasecki – Formułowanie i rozwiązywanie problemów

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005