System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

 

Od 12 kwietnia 2019 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Pozycja dotycząca bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

Cena książki wynosi 47 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
W CYBERPRZESTRZENI RP” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

 

Redakcja naukowa:

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 I   Odpowiedzialność w cyberprzestrzeni RP

K. Chałubińska-Jentkiewicz, Odpowiedzialność w sieci – diagnoza stanu obecnego

J. Sobczak, W. Sobczak, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Pomiędzy przepisami polskimi a międzynarodowymi

P. Milik, Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

M. Polkowska, Europejskie bezpieczeństwo kosmiczne

M. A. Kamiński, System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się
na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych?

 

 II Problematyka administracyjno-prawna cyberbezpieczeństwa w Polsce

A. Brzostek, Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej
na przykładzie organów administracji rządowej wskazanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

K. A. Wąsowski, Kognicja Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa

J. Taczkowska-Olszewska, Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni

F. Radoniewicz, Przestępstwo „sabotażu informatycznego” (art. 269 § 1 i § 2 kodeksu karnego)

J. Kurek, Przeszukania online. Postulaty de lege ferenda

 III Cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, cyberterroryzm

W. Kitler, Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa

P. Grochmalski, Nowy paradygmat bezpieczeństwa a AI

H. Świeboda, Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo

K. Badźmirowska-Masłowska, Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni

A. Waszczuk, P. Pomierski, Technologie informatyczne a zabezpieczenie przed działaniami terrorystycznymi. Wybrane aspekty praktyczne

Zakończenie

Przedstawione dociekania naukowe są trafne i merytoryczne. Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu państwa i społeczeństwa. (…) jest to dzieło dojrzałe, merytorycznie spójne, ukierunkowane na potrzeby związane z tworzeniem systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

 

płk. dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj

 

 

Przedstawione do recenzji opracowanie, o niezwykle nośnym i ambitnym tytule System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, dotykające niezwykle ważnej współcześnie problematyki cyberbezpieczeństwa jest dziełem zbiorowym, gdzie znajduje ujście wiele ciekawych wątków związanych z zakreślonym w tytule obszarem.

 

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005