Szkolenie

Wdrożenie korespondencji elektronicznej w podmiotach realizujących zadania obronne.

 

OUstawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza istotne zmiany w sposobie dokonywania doręczeń korespondencji. W odniesieniu do podmiotów publicznych począwszy od 5 lipca 2022 r. tradycyjna korespondencja rejestrowana zastąpiona zostanie poprzez system kwalifikowanych doręczeń elektronicznych. Planowana rewolucja niesie ze sobą wyzwania oraz nowe zadania dla podmiotów publicznych, związane z koniecznością włączenia się do systemu doręczeń elektronicznych (posiadania szczególnego adresu do doręczeń wpisanego do nowego rejestru publicznego – bazy e-adresów oraz obsługi doręczeń elektronicznych) oraz sprawnego wdrożenia publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.

 

Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji elektronicznej, redaktorów i autorów najobszerniejszego dostępnego obecnie na rynku komentarza do ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wysoki poziom szkolenia oraz praktyczny profil gwarantują doświadczenia prelegentów z wdrożeniem systemu doręczeń elektronicznych.

 

r. pr. dr hab. Prof. AszWoj Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz

doktor nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Bezpieczeństwa oraz Obronności przy Prezydencie RP, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

adw. dr Justyna Kurek -

adwokat, doktor nauk prawnych, kierownik katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Wieloletni pracownik administracji centralnej – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznych

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami oraz przygotowanie ich do wdrożenia nowej kwalifikowanej korespondencji elektronicznej. Udział w szkoleniu umożliwi:

•   sprawne wdrożenie oraz ominięcie wielu pułapek związanych z praktycznym wdrożeniem kwalifikowanej korespondencji elektronicznej;

•   usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących oraz nowych regulacji dotyczących e-doręczeń;

•   usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących oraz planowanych zmian w obszarze elektronicznej identyfikacji;

•   usystematyzowanie wiedzy na temat wpływu nowych obowiązków w ramach e-doręczeń na realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa;

•   zrozumienie zasad działania publicznej usługi rejestrowego doręczenia, publicznej usługi hybrydowej oraz elektronicznej skrzynki doręczeń.

•   pozwanie kluczowych terminów oraz obowiązków nałożonych na podmioty publiczne w ramach rewolucji e-doręczeń.

 

 

Program szkolenia online

 

1. Założenia reformy e-doręczeń lipiec 2022;

2. Elektroniczna identyfikacja zgodnie z eIDAS i eIDAS2;

3. Zasady działania ePUAP po wprowadzeniu e-doręczeń;

4. Wdrożenie e-doręczeń a bezpieczeństwo państwa i zadania w sferze obronnej.

5. Praktyczna współpraca z operatorem wyznaczonym w ramach publicznej usługi doręczenia rejestrowego oraz publicznej usługi hybrydowej.

6. Skutki prawne korespondencji PURDE oraz PUH.

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej Funkcjonowanie państwa
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny

 

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, która odbywała się w dniach 23-24 listopada 2021 r. zakończyła się pomyślnie.

Organizatorami były: Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej i Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem objęła „Polska Zbrojna”.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędów centralnych, Sił Zbrojnych RP, ośrodków akademickich, władz samorządowych oraz liczni członkowie środowiska naukowego reprezentujący wiele krajowych uczelni. W konferencji wzięło udział także dwóch gości z Sudanu, którzy przedstawili niezwykle interesujące artykuł o doświadczeniach tego państwa w ochronie granicy.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się o g. 10:00 na Auli im. Gen. T. Kutrzeby w bloku 14 Akademii Sztuki Wojennej. Sesja plenarna trwała do g. 12:30. Po przerwie rozpoczęło się sześć paneli tematycznych, prowadzonych w budynkach 14 i 56.

Drugi dzień konferencji stanowiła otwarta dyskusja w Auli im. Gen. T. Kutrzeby, podczas której omówiono przebieg obrad panelowych z poprzedniego dnia, a moderatorzy przedstawili kluczowe wnioski. Na koniec zapowiedziane zostało wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Funkcjonowanie państwa
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny

 

 - to temat ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Współorganizatorem jest Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.11.2021 roku
w Akademii Sztuki Wojennej.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy naukowej na temat współczesnych uwarunkowań i charakteru działań państwa, jego władz publicznych, administracji, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Znaczenie tej problematyki wzrasta w obliczu analizy współczesnego środowiska bezpieczeństwa Polski oraz złożonych międzynarodowych interakcji politycznych, militarnych, ekonomicznych oraz społecznych. Współczesne konflikty często przybierają formę hybrydową a cele polityczne osiąga się innymi sposobami, niż do tej pory. Funkcjonowanie władz publicznych i społeczeństwa w takich warunkach oraz w czasie wojny wymaga szczególnego wysiłku, zaś pojawiające się na tym podłożu pytania, podjęcia debaty i prac o charakterze naukowym.

 

Kontakt z organizatorami:

dr Piotr Hac

e-mail: p.hac@pracownik.akademia.mil.pl tel. 602 379 728

dr Justyna Kurek

e-mail: j.kurek@akademia.mil.pl

 

Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej
we Wrocławiu

 

Zaprasza

 

do udziału w konferencji popularnonaukowej na temat:

80. rocznica napaści na Polskę dwóch agresorów.

Ludobójstwo Polaków realizowane przez Służbę Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA,

 

która odbędzie się 26 września 2019 r.
w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu

ul. Energetyczna nr 14

w godz. 10.00 - 12.20

 

 

Program konferencji:

 

10.00 - 10.10 – Otwarcie konferencji i sprawy organizacyjne:

 

Referaty:

10.10-10.35 – Sytuacja polityczno-militarna Polski przed wybuchem II wojny światowej, płk (s) dr Andrzej Kotliński, ;

10.35-11.00 – Napaść Niemiec faszystowskich na Polskę w 1939 roku, płk (s) mgr Marian Dąbrowski, ;

11.00-11.25 – Agresja Związku Sowieckiego z 17.09.1939 roku, komandor (s) mgr Aleksander Podolski, ;

11.25-11.50 – Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA realizujące ludobójstwo Polaków, płk (s) dr Władysław Tkaczew, .

11.50-12.20 – Dyskusja i podsumowanie konferencji:

Prezes Zarządu Okręgu TWO we Wrocławiu

płk (s) dr Władysław Tkaczew

 

Fot. Witold Rawski

Konferencja naukowa nt. wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa nt.: „Zapomniana wojna. Wojna polsko-ukraińska 1918–1919”. Otworzył ją dyrektor Muzeum Jan Jarosz, który przywitał zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników konferencji. Moderatorem był dr Lucjan Fac. Wygłoszono łącznie 10 referatów. Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej na tej konferencji reprezentował dr Zbigniew Moszumański, który przedstawił wykład nt.: „Artyleria lwowska 1918". Pozostałe referaty wygłosili: prof. dr hab. Andrzej Chwalba – „Preludium wojny. Kontekst międzynarodowy”; dr hab. Tomasz Pudłocki – „Społeczeństwo Lwowa i Przemyśla 1918”; dr Irena Kozimala – „Harcerze w walkach o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918–1919”; dr Lucjan Fac – „Bitwa o Przemyśl 11–12 listopada 1918”; dr Andrzej Chmielarz – „Bitwa o ogród pojezuicki 9 listopada 1918”; Witold Rawski – „Udział pociągów pancernych w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919 r.”; dr Mariusz Niestrawski – „Lotnictwo polskie w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919”; Tadeusz Kwolek – „1. i 2. Pułki Strzelców Podhalańskich w wojnie polsko-ukraińskiej 1919 r.” oraz Karol Kicman – „Szlak turystyczny «Niepodległa» na terenie Przemyśla. W 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Warto dodać, że konferencji towarzyszyła wystawa pod tym samym tytułem. Najbardziej widocznym akcentem wystawy był, wykonany w skali 1:1, fragment wagonu artyleryjskiego pociągu pancernego „Śmiały”. Pod względem wielkości na drugim miejscu była ekspozycja stanowiska karabinu maszynowego „Schwarzlose” odnosząca się do konkretnej sytuacji – żołnierze 2 Pułku Strzelców Lwowskich w walkach na Persenkówce. Wiele artefaktów z zakresu falerystyki (np. odznaki poszczególnych odcinków obrony Lwowa z okresu walk listopadowych) i nieznanych dotychczas zdjęć uatrakcyjniło wystawę.

 

 

Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie

Prezentacja książki o wybitnym pilocie balonowym

 

W dniu 12 maja 2019 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się prezentacja książki autorstwa dr. Zbigniewa Moszumańskiego z Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz dr. Zygmunta Kozaka i dr. hab. Jacka Szczepańskiego pt.: „Kapitan Zbigniew Józef Burzyński (1902–1971)”. Została ona wydana przez Wydawnictwo „Ajaks”. Jest to kolejna książka wspomnianych autorów dotycząca biografii wybitnych pilotów balonowych. Spotkanie  prowadziła Renata Sowińska. Uczestniczyły w nim m.in. osoby powiązane rodzinnie z kapitanem Burzyńskim oraz przedstawiciele współczesnego środowiska pilotów balonowych, w tym ubiegłoroczni zdobywcy Pucharu im. Gordona Bennetta – Jacek Bogdański i Mateusz Rękas. W czasie prezentacji można było obejrzeć oryginalny puchar zdobyty przez nich w Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych. Należy dodać, iż w tym dniu Muzeum wzbogaciło się o bardzo cenny zabytek – oryginalny barometr używany przez Zbigniewa Burzyńskiego, podarowany przez inż. Jana Grzebalskiego.

 

Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie

Upamiętnienie 100-lecia powstania polskich wojsk balonowych

 

W dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się w Muzeum Historycznym w Legionowie spotkanie dotyczące planów upamiętnienia 100. rocznicy powstania wojsk balonowych w Polsce. Spotkanie zaszczycili m.in. Jacek Bogdański – ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Gordona Bennetta, Jerzy Czerniawski – pilot i instruktor balonowy z Aeroklubu Polskiego, dr Zbigniew Moszumański z Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, autor wielu książek historycznych o tematyce balonowej. Obrady prowadził dr hab. Jacek Szczepański – dyrektor Muzeum. Podczas spotkania powołano Komitet Organizacyjny oraz nakreślono zakres tematyczny ekspozycji oraz przedstawiono treści merytoryczne planowanej wystawy.

Sympozjum w 100-lecie Służby Czołgowo-SamochodoweJ

 

Dnia 21 listopada 2018 r. w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się – w ramach IX centralnych obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej – Sympozjum Naukowe nt.: „Wyzwania i osiągnięcia Służby Czołgowo-Samochodowej na przestrzeni 100 lat funkcjonowania w Siłach Zbrojnych”.

Uczestników święta oraz sympozjum przywitał szef Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk mgr inż. Sławomir Budek, który wygłosił również inauguracyjne przemówienie. Po uroczystym wręczeniu wyróżnień, odbyła się prezentacja wydawnictwa pt.: „Dzieje Służby Czołgowo-Samochodowej (1918–2018). Wybrane problemy”, opracowanego pod redakcją naukową dr. Zbigniewa Moszumańskiego. Rozpoczął ją były szef Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk mgr inż. Waldemar Masztalerz – inicjator opracowania tego dzieła. Następnie, w ramach sympozjum naukowego, rozważania na temat wspomnianego wydawnictwa kontynuował jeden z jego współautorów – płk rez. mgr inż. Adam Wojciechowski. Z kolei dr hab. inż. Jerzy Jackowski, profesor WAT, wygłosił referat pt.: „Kształcenie i badania na potrzeby służby czołgowo-samochodowej w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu”. Natomiast mgr inż. Tomasz Nikisz zajął się problematyką opracowania pojazdu na potrzeby wojska na przykładzie projektu ciężkiego kołowego pojazdu ewakuacji i ratownictwa technicznego. Tematem wystąpienia mjr. mgr. inż. Tomasza Smoły było szkolenie specjalistów Służby Czołgowo-Samochodowej Armii Irackiej jako kolejne wyzwanie Centrum Szkolenia Logistyki.

Ciekawymi elementami towarzyszącymi imprezie były: wystawa na temat dziejów Służby Czołgowo-Samochodowej, zrealizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, oraz pokaz najnowszych pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie kształcenia specjalistów, przygotowany przez Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

foto: Jerzy Domański

SYMPOZJUM W 100-LECIE POLSKIEJ BRONI PRZECIWLOTNICZEJ

 

12 października 2018 roku w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się sympozjum poświęcone „100-leciu Polskiej Broni Przeciwlotniczej”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno. Prezes Stowarzyszenia płk dypl. (s) Mirosław Rochmankowski przywitał zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników sympozjum. Obrady rozpoczął płk dr (s) Zbigniew Moszumański z Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Warszawie wykładem nt.: „Artyleria przeciwlotnicza Wojska Polskiego w latach 1918–1939”. Z kolei płk dr inż. (s) Marek Andruszkiewicz z Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wygłosił referat pt.: „Historia, tradycje i współczesność wojsk obrony  przeciwlotniczej wojsk lądowych. 100 lat Broni Przeciwlotniczej”. Ostatni temat sympozjum, przedstawiony przez historyka regionalistę mjr. mgr. Krzysztofa Handke, przybliżył problematykę jednostek przeciwlotniczych stacjonujących w leszczyńskim garnizonie w okresie po II wojnie światowej. Sympozjum zakończył prezes Stowarzyszenia płk dypl. (s) Mirosław Rochmankowski, dziękując prelegentom i uczestnikom.

foto: Andrzej Nawrot, Krzysztof Majer

Konferencja Popularnonaukowa
 nt.: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”
 we Wrocławiu

 

1 października 2018 r. odbyła się w hotelu „Jasek” we Wrocławiu konferencja popularnonaukowa nt.: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Organizatorami byli: Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego. W konferencji wziął udział prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu płk dr Władysław Tkaczew, który wygłosił referat nt.: „Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę”. Ponadto z referatami wystąpili: gen. dyw. dr Franciszek Puchała („Drogi Polaków do niepodległości”), płk dr Piotr Pertek („Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku”), płk dr Andrzej Kotliński („Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę”), prof. dr hab. Jerzy Maroń („Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej”) oraz gen. dyw. Zbigniew Jabłoński („Korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości”).

Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń przez sekretarza generalnego ZG ZŻWP płk. Henryka Budzyńskiego osobom zasłużonym dla popularyzacji historii i tradycji WP, w tym: płk. dr. Władysławowi Tkaczewowi i kmdr. mgr. Aleksandrowi Podolskiemu z Zarządu Okręgu TWO we Wrocławiu.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100 Lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego”

 

23 sierpnia 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „100 Lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego”. Jej celem była wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych wyników badań nad polskim lotnictwem wojskowym w latach 1918–2018 oraz spopularyzowanie wiedzy na ten temat. Konferencja składała się z pięciu paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział historycy oraz specjaliści cywilni i wojskowi. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej dr Zbigniew Moszumański. Zaproszonych gości powitał dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP. W poszczególnych panelach były rozważane następujące zagadnienia: „Lotnictwo Polskie w operacjach powietrznych XX wieku”, „Asy polskiego lotnictwa wojskowego”, „Konstrukcje lotnicze Polskich Sił Powietrznych 1918–2018”, „Doświadczenia i wnioski z użycia polskich kontyngentów wojskowych w operacjach sojuszniczych i działaniach koalicyjnych” oraz „Upamiętnienie lotniczego dziedzictwa i jego rola w strategii promocji regionów”. Na zakończenie konferencji odbyła się projekcja filmu: Polacy w Bitwie o Anglię. „...To cóż, że spadła któraś z gwiazd…” oraz spotkanie autorskie z jednym z reżyserów Leszkiem Wiśniewskim. Została również wydana publikacja pokonferencyjna.

foto: WSOWP

IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa
w Gorlicach-Szymbarku

 

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się w Gorlicach-Szymbarku IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa „Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych… Skrzydła Niepodległej 1917–1918”. Jej organizatorami były: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. Temat konferencji stanowiła problematyka działań lotniczych w latach 1917–1918 na wszystkich frontach I wojny światowej, w tym głównie na tych „zapomnianych” – wschodnim, bałkańskim, alpejskim i na obszarze Lewantu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 9 krajów. W konferencji wziął udział przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej dr Zbigniew Moszumański, który wygłosił referat nt.: „Ewolucja użycia artylerii przeciwlotniczej w okresie wielkiej wojny”.

 

 

 

foto: Piotr Mleczko

Oddział TWO w Kielcach

 

Zarząd Główny  Towarzystwa Wiedzy Obronnej, na wniosek pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pana profesora Pawła Soroki, powołał  Oddział TWO w Kielcach z siedzibą przy Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21 "B",  pok. 17.

Zasięgiem działania Oddział TWO jest miasto Kielce.

Do czasu powołania władz Oddziału, prace koordynacyjne prowadzi Pan profesor Paweł Soroka.

 

 

 

SPOTKANIE W ZAMOŚCIU

 

13 lutego 2018 roku z inicjatywy Prezesa Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej,  Ryszarda Chomy odbyło się spotkanie z władzami miasta Zamość i powiatu Zamojskiego.

Za wspieranie i promowanie działalności w dziedzinie historii oręża polskiego i obronności kraju wśród społeczności zamojskiej, a szczególnie wśród młodzieży szkolonej uhonorowano „Ryngrafami Towarzystwa Wiedzy Obronnej”:

 Prezydenta Miasta Zamość –  Andrzeja Wnuka,

 Starostę Powiatu Zamojskiego  – Henryka Mateję,

 Przewodniczącego Rady Miasta Zamość – Jana Wojciecha Matwiejczuka.

W spotkaniu – Towarzystwo Wiedzy Obronnej  reprezentowali: Ryszard Choma i Adam Waga.

Była to także okazja do omówienia z władzami miasta i powiatu dalszej współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej.

 

Posiedzenie ZG TWO

 

4 stycznia 2018 roku  odbyło się posiedzenie  Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Głównego TWO – prof. Waldemar Kitler.

Podczas spotkania omówiono Plan działania TWO na 2018 rok oraz sprawy organizacyjne, wydawnicze i finansowe. Między innymi omówiono sprawy utworzenia nowych Oddziałów TWO

X Krajowy Zjazd delegatów TWO

25 października 2017 r. odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Przedstawiony został referat programowy Zarządu Głównego TWO, następnie miały miejsce wypowiedzi gości oraz wręczenie wyróżnień. Delegaci przegłosowali zmiany w Statucie TWO, przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu TWO.

Po dyskusji odbyły się wybory do władz naczelnych. Prezesem ponownie został wybrany prof. Waldemar KITLER. W skład zarządu weszli: prof. Paweł SOROKA, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI, mgr Andrzej MILIK i mgr Lech MLECZKO. Dokonano także wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Marek KLASA, Ryszard CHOMA, Jan ŻYŁOWSKI.

Bezpieczeństwo informacyjne

Postęp, wiążący się z przejściem do nowego, wyższego etapu w rozwoju ludzkości, przynosi pozytywne jak i negatywne następstwa w różnych dziedzinach działalności człowieka, a także społeczności zorganizowanej w państwo.

Tak samo rzecz się ma z informacją, jej zastosowaniem dla dobra, ale i na szkodę innych ludzi. Dzięki łatwemu i powszechnemu dostępowi do informacji tworzy się społeczeństwo informacyjne wykorzystujące ją w działalności gospodarczej, społecznej, politycznej i kulturowej, służy swobodnemu przepływowi technologii, osiągnięć nauki, idei i poglądów. Pomnażany jest dochód narodowy, jakość zarządzania państwem, a co ważne szybki dostęp do wiarygodnych informacji i ich wymiany między ludźmi skraca czas i zmniejsza wysiłek potrzebny na realizację wielu zadań.

Jest też negatywny wymiar skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania całej sfery informacyjnej. Rozwój w zakresie komunikowania się ze sobą różnych podmiotów i poznawania świata, a także zbiór podmiotów przekazujących i odbierających informacje oraz technologii i narzędzi (sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, systemów informatycznych, infrastruktury informacyjnej, baz, zbiorów, oprogramowania i metod przetwarzania informacji) ich zbierania, gromadzenia, przechowywania oraz nośników i przetworników sygnałów służących tejże działalności mimo, że jest przyczyną pogłębienia współpracy między ludźmi ma też swoją negatywną stronę.

Zważywszy na transdyscyplinarny charakter informacji i związanego z nią bezpieczeństwa informacyjnego, z punktu widzenia różnych dziedzin nauki, a głównie prawa, nauki o administracji i nauk o bezpieczeństwie bierzemy na wzgląd informację i powiązane z nią instytucje prawa, by w konsekwencji wypełnić nadal znaczną lukę w pojmowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Autorzy, każdy w zależności od szczegółowego fragmentu przedmiotu naszych rozważań, korzystali z rozlicznej literatury, aktów normatywnych, orzecznictwa i dokumentów źródłowych. Pojawiły się też wnioski i hipotezy nowe w stosunku do już istniejących, czym – mamy nadzieję – sprowokujemy do dalszej eksploracji naukowej przedmiotowej problematyki.

 

 

 

 

 

 

 

Czy nabyłeś tę książkę? Kolejna ukaże się niebawem…

 

 

Więcej >

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005