Zasady użycia siły

Wybrane problemy prawne
red. nauk. Barbara Janusz-Pawletta,
Warszawa 2011.

 

Cena książki wynosi 20 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

 

• Barbara Janusz-Pawletta – Wprowadzenie

Część I.
Zasady użycia siły w polskim prawie i praktyce
Sił Zbrojnych RP

• Adam Tokarczyk – Zasady użycia siły na tle praktyki SZ RP – spojrzenie
z punktu widzenia prawa, polityki i wojskowości

• Dariusz Raczkiewicz – Typowe sytuacje wymagające użycia siły w kontekście „Zasad użycia siły” a odpowiedzialność prawna żołnierzy

• Patrycja Grzebyk – Kwalifikacja działań przewidzianych w ROE na tle okoliczności wyłączających odpowiedzialność

• Bogusław Pacek– Polish new „Rules of Engagement” – soldiers’ legal security

• Barbara Janusz-Pawletta– ROE jako źródło prawo międzynarodowego publicznego obowiązującego w RP

• Barbara Janusz-Pawletta, ROE jako źródło prawa krajowego

Część II.
Zasady użycia siły w praktyce prawnej wybranych organizacji międzynarodowych

• Nikoleta Paraskevi Chalanouli – Sherrod Lewis Bumgardner,
„Rules of Engagement”, Approach and National Caveats

• Peter Dreist – Rules of Engagement in NATO Operations – application
in Germany’s legal system

• Peter Dreist – WEU Military Operations and WEU Approach
to Rules of Engagement

• Barbara Janusz-Pawletta – Zakończenia

• Bibliografia

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005